Klachtenbehandeling

Als je een klacht hebt, moet je er niet mee blijven rondlopen. Dat maakt het alleen maar lastiger en het heeft invloed op hoe je je voelt. Dus als je niet helemaal tevreden bent, of als je ouders/ verzorgers niet helemaal tevreden zijn, dan horen we dat graag.

Je kunt hiervoor naar je persoonlijk begeleider toe stappen. Er wordt dan samen met je besproken wat jij of de organisatie er aan kan doen om jou te helpen bij dat gevoel. Als dit niet lukt dan wordt de teamleider van de groep, of de manager erbij gehaald. Vaak komen we dan wel tot een oplossing.

Ook mag je naar de vertrouwenspersoon gaan van de organisatie. Deze kan samen met jou bekijken wat er aan de hand is en hoe dit is op te lossen.

Mocht de klacht dan nog altijd bestaan, dan zou je een formele klacht in kunnen dienen. In dat geval verwijzen wij je naar de klachtenregeling. Dit is wettelijk geregeld. In de klachtenregeling staat de procuedure voor het indienen, behandelen en beoordelen van klachten beschreven.

Als je daarover vragen hebt of meer uitleg daarover wilt dan zijn we altijd bereid dit uit te leggen.

© 2012 - 2018 Filicare
Site developed and maintained by maindes